• Home
  • Find Stores

Enter your Keyword

News

ปูนลูกดิ่งมอบทุนการศึกษาสุดยอดนักอ่านให้กับเด็กนักเรียนในพื้นที่ 3 โรงเรียน

ปูนลูกดิ่ง มอบทุนการศึกษา และทุนยอดนักอ่าน ประจำปี 2564 ให้กับนักเรียน 3 โรงเรียน ในจังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับโรงงานของเราโดยมีโรงเรียนที่ได้รับทุนทั้งหมดดังนี้
 
1. โรงเรียนวัดน้ำพุ
2. โรงเรียนบ้านชัฎเจริญ
3. โรงเรียนบ้านหนองนางแพรว

ปูนลูกดิ่ง ได้มอบทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยปีนี้นับเป็นปีที่ 20 เพราะเราตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา อยากที่จะเห็นเด็กทุกคนได้รับโอกาสที่ดีและมีกำลังใจในการเรียน ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆเพื่อชุมชนหินกอง ที่จะช่วยสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนไทยตามปณิธานของผู้บริหาร
 
 #ปูนลูกดิ่ง #ปูนจิงโจ้ #ลูกดิ่ง #ซ่อมสร้างเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น #ปูนลูกดิ่งไม่ทิ้งกัน #CSR #ทุนการศึกษา #เยาวชน #หินกอง #ราชบุรี

Related Articles