• Home
 • Find Stores

Enter your Keyword

จิงโจ้ ปูนกาวซีเมนต์เอนกประสงค์ (40 กก.)

224 ฿

REQUEST QUOTATION

REQUEST QUOTATION

ขอใบเสนอราคา

คุณสมบัติ

 • ใช้ได้กับ เช่น กระเบื้องดินเผา, โมเสค, เซรามิค, พอร์ซเลน, แกรนิตโต้กระเบื้องขนาดใหญ่ 60×60 ซม., หินอ่อน, หินแกรนิต และหินธรรมชาติ
 • ไม่ต้องแช่กระเบื้องในน้ำก่อนปู
 • ใช้ได้ทั้งพื้น-ผนัง ภายในและภายนอกอาคาร
 • ใช้แทนปูนก่ออิฐมวลเบา โดยไม่ต้องราดน้ำที่อิฐก่อนทำการก่อ
 • สามารถใช้ไล้ร่องหวีบริเวณผิวโครงสร้างคอนกรีตที่เรียบมัน ก่อนงานฉาบปูน
 • เพิ่มค่าการยึดเกาะ เพื่อลดปัญหาปูนแตกร่อน แทนการสลัดดอกปูนแบบเดิมๆและงานซ่อมประสานผิวกะเทาะอุดรอยแตกร้าวในการซ่อมเบื้องต้น
 • คุณสมบัติพิเศษในการยึดเกาะสูง มีความเหนียวรับแรงได้เร็ว มีเวลาในการแต่งแนวก่อนแข็งตัว

พื้นที่การใช้งาน (ตร.ม./ถุง)

 • ติดตั้งผนังคอนกรีตสำเร็จรูป หนา 10 ซม. ได้พื้นที่ 8 – 10 ตร.ม.
 • ก่อผนังอิฐมวลเบา หนา 7.5 ซม. ได้พื้นที่ 26 ตร.ม.
 • ติดกระเบื้องใช้เกรียงร่องหวี ขนาด 6 มม. ได้พื้นที่ 12 ตร.ม.
 • ไล้ร่องหวีแทนการสลัดดอก ขนาด 3 มม. ได้พื้นที่ 24 ตร.ม.

ขนาดบรรจุ 40 กก.

INSTRUCTIONS

กาวซีเมนต์เอนกประสงค์ ตราจิงโจ้ เป็นปูนกาวเอนกประสงค์ ใช้การยึดติดตั้งรอยต่อแผ่น ผนังคอนกรีต สำเร็จรูป(แนวตั้ง) ที่ต้องการค่ายึดเกาะสูง และสามารถใช้ยึดติดตั้งวัสดุในงานก่อสร้างอีกมากมาย เช่น ใช้แทนกาวก่ออิฐมวลเบา ใช้แทนกาวซีเมนต์ติดกระเบื้องทั่วไป พื้น ใช้ไล้ร่องหวีบริเวณผิวโครงสร้างคอนกรีต ที่เรียบมันก่อนงานฉาบปูนเพิ่มค่ายึดเกาะ และงานซ่อมประสานผิวกะเทาะอุดรอยแตกร้าวในการซ่อมเบื้องต้น

การเตรียม
การเตรียมงานเครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆในงานปูกระเบื้องให้พร้อม เตรียมกระเบื้องที่สะอาด และแห้งก่อนปูกระเบื้อง ( ห้ามนำกระเบื้องแช่น้ำ )  พื้นผิวผนังฉาบหรือปูนที่ปรับระดับใหม่ ต้องใช้เวลาการบ่มตามมาตรฐาน ไม่ต่ำกว่า 7วัน พื้นผิวที่จะทำการปูกระเบื้องต้องเรียบ ได้ระดับ ผิวฉาบ-ผิวปรับระดับต้องแข็งแรงไม่ร่อน กรณีพื้นที่ส่วนเปียก เช่น สระว่ายน้ำ ,ห้องน้ำ ,ครัว ฯลฯ ควรทำระบบกันซึมก่อนทำการปูกระเบื้อง เพื่อลดปัญหาน้ำรั่วซึม และความชื้นสะสมในผนัง กรณีพื้นผิวเก่าที่ทาสีแล้ว ต้องทำการลอกสีออก
ก่อนการปูกระเบื้อง ต้องทำการตีแนวหาเส้นแบ่งระยะหาเศษกระเบื้อง เพื่อให้ตรงตามแบบ  พื้นผิวที่มีรูพรุนมาก หรือการซึมซับน้ำสูง ต้องทำการพรมน้ำพอหมาดก่อนการปูกระเบื้อง

การผสม

สัดส่วนการผสม
ปูน 1 ส่วน ต่อน้ำ 0.33 -0.36 ส่วน หรือ ปูนก่อ 1 กิโลกรัม ต่อน้ำ 330 -360 กรัม ( ผสมทีละกระป๋องปูน ) กวนปูนให้ผสม เป็นเนื้อเดียวกันไม่เป็นเม็ดโดยแบ่งเป็น 2 ประเภท

การผสมด้วยสว่านไฟฟ้าปั่นปูน
ควรใช้เวลากวนผสมไม่ต่ำกว่า 3 นาที โดยดูว่าเป็นเนื้อเดียวกัน ไม่เป็นเม็ดแล้วทิ้งไว้ 5 นาที ให้เคมีกระจายตัว แล้วกวนซ้ำอีกครั้ง จึงใช้งานได้ทันที

การผสมด้วยมือ
ควรใช้เกรียงใบโพธิ์กวนนานๆ โดยดูว่าไม่เป็นเม็ดแล้วทิ้งไว้ 5 นาที ให้เคมีกระจายตัวแล้วกวนซ้ำอีกครั้ง จึงใช้งานได้ทันที

 • การปูกระเบื้อง ปูน 1 ถุง น้ำหนัก 40 ใช้ปูนกาวติดกระเบื้องได้ประมาณพื้นที่ดังนี้
 • ติดตั้งกระเบื้อง ใช้เกรียงร่องหวี ขนาด 6 มิลลิเมตร ได้พื้นที่ 12 ตารางเมตร
  – ติดกระเบื้องโมเสก (ต่ำกว่า 100 ตร.ซม./แผ่น) ใช้เกรียงร่องหวีขนาด 3 ม.ม. ได้พื้นที่ 24 ตร.ม.
  – ติดกระเบื้องเล็ก (ขนาด 100- 900 ตร.ซม./แผ่น) ใช้เกรียงร่องหวีขนาด 6 ม.ม. ได้พื้นที่ 12 ตร.ม.
  – ติดกระเบื้องกลาง (ขนาด 900-1600 ตร.ซม./แผ่น)ใช้เกรียงร่องหวีขนาด 9 ม.ม. ได้พื้นที่ 8 ตร.ม.
  – ติดกระเบื้องใหญ่ (ขนาดใหญ่กว่า1600 ตร.ซม./แผ่น)ใช้เกรียงร่องหวีขนาด 12 ม.ม.ได้พื้นที่ 6 ตร.ม.
 • ติดตั้งผนังคอนกรีตสำเร็จรูป หนา 10 เซนติเมตร ได้พื้นที่ 8 -10 ตารางเมตร
 • ก่อผนังอิฐมวลเบา หนา 7.5 เซนติเมตร ได้พื้นที่ 26 ตารางเมตร
 • ใช้ร่องหวีแทนการสลัดดอก ขนาด 3 มิลลิเมตร ได้พื้นที่ 24 ตารางเมตร

การปูกะเบื้อง

 • ปาดกาวซีเมนต์ด้วยเกรียงร่องหวีตามขนาด ( ขึ้นอยู่กับขนาดของกระเบื้อง ) เป็นทางยาวบนพื้นผิว
  งานประมาณ 1-2 ตร.ม. โดยปาดปูนกาวให้ทั่ว ตามความหนาของร่องหวีที่ใช้ เพื่อเป็นการควบคุมปริมาณกาว ซีเมนต์ให้สม่ำเสมอ
 • ในกรณีปูกระเบื้องขนาดใหญ่กว่า 30× 30 ซม. แต่ไม่สามารถจัดหาเกรียงร่องหวีขนาด 9-12 ม.ม. จึง มีความจำเป็นต้องใช้ เกรียงร่องหวีขนาด 6 ม.ม.( ที่มีขายทั่วไปตามร้านวัสดุ ) ควรปาดกาวซีเมนต์ด้วยเกรียงร่องหวีเพิ่ม ลงบนด้านหลังกระเบื้องให้ทั่ว เพื่อให้หลังกระเบื้องมีปูนกาวเต็มทั่วถึง โดยไม่มีช่องว่างอากาศภายในใต้กระเบื้อง เพราะช่องว่างอากาศส่งผลทำให้ปูนยึดเกาะน้อย กระเบื้องเปราะ และน้ำสามารถไหลซึมเข้าไปได้
 • เมื่อทำการปาดปูนด้วยเกรียงร่องหวีเป็นที่เรียบร้อย ระยะเวลาประมาณ 5 – 10 นาที เป็นระยะเวลาใช้งานหลังปาดปูน ที่เหมาะสมได้ค่าการยึดเกาะดี
 • จากนั้นปูกระเบื้องทับบนกาวซีเมนต์ที่ทำการปาดไว้ กดให้แน่น และใช้ค้อนยางเคาะบนกระเบื้องให้ทั่ว เพื่อให้ร่องของกาวซีเมนต์หลังแผ่นกระเบื้อง กดทับประสานกันอย่างทั่วถึง ควรเว้นร่องเพื่อการยาแนวอย่างน้อย 2 ม.ม. ( ในกรณีกาวซีเมนต์ล้นขึ้นมาที่ร่องยาแนว ให้เช็ดออกเพื่อรักษาช่องของร่องยาแนวไว้ )
 • หากต้องการจัดแนวกระเบื้อง สามารถปรับตกแต่งกระเบื้องแต่ละแผ่นภายในเวลาประมาณ 10 – 15นาที ก่อนกาวซีเมนต์จะแห้ง
 • หลังการปูกระเบื้องเสร็จ ก่อนการยาแนวรอให้กาวซีเมนต์แห้งสนิทประมาณ 24 ชั่วโมง ในกรณีปูกระเบื้องพื้นก่อนเปิดใช้งานควรบ่มปูนไว้อย่างน้อย ประมาณ 48 ชั่วโมง

ข้อควรระวัง
หลังใช้งานควรล้างมือ
* ซีเมนต์อาจทำให้ผิวหนังระคายเคือง ควรใช้อุปกรณ์ป้องกัน เช่น ถุงมือ หน้ากากกันฝุ่น แว่นตา
* ในกรณีซีเมนต์เข้าตา ให้ล้างตาด้วยน้ำสะอาดทันที
* หากมีอาการแพ้ ควรรีบปรึกษาแพทย์ทันที
* ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก

การเก็บรักษา
ควรกองเก็บในที่ร่ม ไม่เปียกชื้น

คำแนะนำ
**ไม่ต้องนำกระเบื้องแช่น้ำก่อนการปูกระเบื้อง**

 • ควรใช้ให้หมดภายใน 30 – 40 นาที หลังผสมน้ำแล้ว
 • ไม่ควรปูซาลาเปา จะทำให้กระเบื้องเปราะแตกง่าย
 • ควรหลีกเลี่ยงการปูกระเบื้องกลางแจ้ง (มีแดดจัด) มีอุณหภูมิสะสมสูง อาจส่งผลให้ค่าการยึดเกาะต่ำ
CATALOG

Download

Technical Data Sheet

ฟอร์มขอข้อมูลเชิงเทคนิค
ปี

MORTAR CALCULATION