• Home
 • Find Stores

Enter your Keyword

ลูกดิ่ง ปูนกาวซีเมนต์ปูกระเบื้องทั่วไป (20 กก.)

117 ฿

REQUEST QUOTATION

REQUEST QUOTATION

ขอใบเสนอราคา

คุณสมบัติ

 • ใช้ได้กับ เช่น กระเบื้องดินเผา, เซรามิค, โมเสค, กระเบื้องขนาดใหญ่สูงสุด 60×60 ซม.
 • ไม่ต้องแช่กระเบื้องในน้ำก่อนปู
 • ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
 • ใช้ได้ทั้งพื้น-ผนัง ภายในและภายนอกอาคาร และปูพื้นหินอ่อน, หินแกรนิตที่ผิวติดกาวไม่เรียบ หรือผิวมันเกินไป ใช้ได้ภายในอาคาร
 • มีคุณสมบัติในการยึดติดที่คงทนกว่ากาวซีเมนต์ทั่วไป ปูนเซทตัวในเวลาที่พอดีทำให้ง่ายต่อการใช้งาน

พื้นที่การใช้งาน (ตร.ม./ถุง)

 • ติดกระเบื้องโมเสก (ต่ำกว่า 100 ตร.ซม./แผ่น) ใช้เกรียงร่องหวีขนาด 3 มม. ได้พื้นที่ 12 ตร.ม.
 • ติดกระเบื้องเล็ก (ขนาด 100 – 900 ตร.ซม./แผ่น) ใช้เกรียงร่องหวีขนาด 6 มม. ได้พื้นที่ 6 ตร.ม.
 • ติดกระเบื้องกลาง (ขนาด 900 – 1600 ตร.ซม./แผ่น) ใช้เกรียงร่องหวีขนาด 9 มม.ได้พื้นที่ 4 ตร.ม.
 • ติดกระเบื้องใหญ่ (ขนาดใหญ่กว่า 1600 ตร.ซม./แผ่น) ใช้เกรียงร่องหวีขนาด 12 มม. ได้พื้นที่ 3 ตร.ม.

ขนาดบรรจุ 20 กก.

INSTRUCTIONS

กาวซีเมนต์ติดกระเบื้อง ผลิตเพื่อใช้กับงานติดกระเบื้องทั่วไป เช่น กระเบื้อง เซรามิค พอร์ซเลน แกรนิตโต้ขนาดใหญ่สูงสุด 60 x 60 ซม. ใช้ได้ทั้งพื้น-ผนัง ภายในและภายนอกอาคาร และปูพื้นหินอ่อน หินแกรนิตที่ผิวติดกาวไม่เรียบ และมันเกินไป ใช้ได้ภายในอาคาร

การเตรียม
**พื้นผิวผนังฉาบและปูนที่ปรับระดับใหม่ ต้องใช้เวลาการบ่มตามมาตรฐาน ไม่ต่ำกว่า 7 วัน**
**พื้นผิวที่จะทำการปูกระเบื้องต้องสะอาด เรียบ ได้ระดับ ผิวฉาบ-ผิวปรับระดับต้องแข็งแรง ไม่ร่อน**
กรณีพื้นที่ส่วนเปียก ควรทำระบบกันซึมก่อนทำการปูกระเบื้อง
กรณีพื้นผิวเก่าที่ทาสีแล้ว ต้องทำการลอกสีออก
พื้นผิวที่มีรูพรุนมาก ซึมซับน้ำสูง ต้องทำการพรมน้ำพอหมาดก่อนการปูกระเบื้อง

การผสม

สัดส่วนการผสม
ปูน 1 ส่วน ต่อน้ำ 0.33 -0.36 ส่วน หรือ ปูนก่อ 1 กิโลกรัม ต่อน้ำ 330 -360 กรัม ( ผสมทีละกระป๋องปูน ) กวนปูนให้ผสม เป็นเนื้อเดียวกันไม่เป็นเม็ดโดยแบ่งเป็น 2 ประเภท

การผสมด้วยสว่านไฟฟ้าปั่นปูน
ควรใช้เวลากวนผสมไม่ต่ำกว่า 3 นาที โดยดูว่าเป็นเนื้อเดียวกัน ไม่เป็นเม็ดแล้วทิ้งไว้ 5 นาที ให้เคมีกระจายตัว แล้วกวนซ้ำอีกครั้ง จึงใช้งานได้ทันที

การผสมด้วยมือ
ควรใช้เกรียงใบโพธิ์กวนนานๆ โดยดูว่าไม่เป็นเม็ดแล้วทิ้งไว้ 5 นาที ให้เคมีกระจายตัวแล้วกวนซ้ำอีกครั้ง จึงใช้งานได้ทันที
การปูกระเบื้อง ปูน 1 ถุง น้ำหนัก 20 ใช้ปูนกาวติดกระเบื้องได้ประมาณพื้นที่ดังนี้

 • ติดตั้งกระเบื้อง ใช้เกรียงร่องหวี ขนาด 6 มิลลิเมตร ได้พื้นที่ 6 ตารางเมตร
  – ติดกระเบื้องโมเสก (ต่ำกว่า 100 ตร.ซม./แผ่น) ใช้เกรียงร่องหวีขนาด 3 ม.ม. ได้พื้นที่ 12 , ตร.ม.
  – ติดกระเบื้องเล็ก (ขนาด 100- 900 ตร.ซม./แผ่น) ใช้เกรียงร่องหวีขนาด 6 ม.ม. ได้พื้นที่ 6 ตร.ม.
  – ติดกระเบื้องกลาง (ขนาด 900-1600 ตร.ซม./แผ่น)ใช้เกรียงร่องหวีขนาด 9 ม.ม. ได้พื้นที่ 4 ตร.ม.
  – ติดกระเบื้องใหญ่ (ขนาดใหญ่กว่า1600 ตร.ซม./แผ่น)ใช้เกรียงร่องหวีขนาด 12 ม.ม.ได้พื้นที่ 3 ตร.ม.

การปูกะเบื้อง

 • ปาดกาวซีเมนต์ด้วยเกรียงร่องหวีตามขนาด(ขึ้นอยู่กับขนาดของกระเบื้อง) เป็นทางยาวบนพื้นผิวงานให้ทั่ว
  ตามความหนาของร่องหวีที่ใช้ เพื่อควบคุมปริมาณกาวซีเมนต์ให้สม่ำเสมอ
 • ในกรณีปูกระเบื้องขนาดใหญ่กว่า 30 x 30 ซม. แต่ไม่สามารถหาเกรียงร่องหวีขนาด 9 – 12 มม. ได้ จำเป็นต้องใช้
  เกรียงร่องหวีขนาด 6 มม. ควรปาดกาวซีเมนต์ด้วยเกรียงร่องหวีเพิ่มที่ด้านหลังกระเบื้องให้ทั่ว
 • หลังปาดปูน ระยะเวลาที่เหมาะสมประมาณ 5 – 10 นาที ได้ค่าการยึดเกาะดี
 • ปูกระเบื้องทับบนกาวซีเมนต์ที่ทำการปาดไว้ กดให้แน่น และใช้ค้อนยางเคาะบนกระเบื้องให้ทั่ว ควรเว้นร่องเพื่อการ
  ยาแนวอย่างน้อย 2 มม.
 • หลังทำการปูกระเบื้องเสร็จ ควรรอให้กาวซีเมนต์แห้งสนิท ประมาณ 24 ชั่วโมง ก่อนการยาแนวในกรณีปูกระเบื้องพื้น
  ก่อนเปิดใช้งานควรบ่มปูนไว้อย่างน้อย ประมาณ 48 ชั่วโมง

ข้อควรระวัง
หลังใช้งานควรล้างมือ
* ซีเมนต์อาจทำให้ผิวหนังระคายเคือง ควรใช้อุปกรณ์ป้องกัน เช่น ถุงมือ หน้ากากกันฝุ่น แว่นตา
* ในกรณีซีเมนต์เข้าตา ให้ล้างตาด้วยน้ำสะอาดทันที
* หากมีอาการแพ้ ควรรีบปรึกษาแพทย์ทันที
* ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก

การเก็บรักษา
ควรกองเก็บในที่ร่ม ไม่เปียกชื้น

คำแนะนำ
**ไม่ต้องนำกระเบื้องแช่น้ำก่อนการปูกระเบื้อง**

 • ควรใช้ให้หมดภายใน 30 – 40 นาที หลังผสมน้ำแล้ว
 • ไม่ควรปูซาลาเปา จะทำให้กระเบื้องเปราะแตกง่าย
 • ควรหลีกเลี่ยงการปูกระเบื้องกลางแจ้ง (มีแดดจัด) มีอุณหภูมิสะสมสูง อาจส่งผลให้ค่าการยึดเกาะต่ำ
CATALOG

Download

Technical Data Sheet

ฟอร์มขอข้อมูลเชิงเทคนิค
ปี

MORTAR CALCULATION