• Home
  • Find Stores

Enter your Keyword

News

กิจกรรมอนุรักษ์ป่า ยิงเมล็ดพันธุ์พืชและเสริมโป่ง

บริษัท ควิกโคท โปรดักส์ จำกัด และบริษัทในเครือ นำโดยคุณประภารัตน์ สิริวัฒกานนท์ ประธานกรรมการบริษัท พร้อมด้วยครอบครัวและทีมคณะผู้บริหาร ได้นำคณะพนักงานบริษัททุกท่านร่วมทำกิจกรรม ยิงเมล็ดพันธุ์พืชและเสริมโป่ง ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาน้ำพุ จ.กาญจนบุรี เพื่อเป็นการอนุรักษ์พันธุ์พืชและเสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ คืนความชุ่มชื้นให้แก่พื้นป่า และยังเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างความสามัคคีของเหล่าพนักงานให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

Related Articles