• Home
  • Find Stores

Enter your Keyword

News

ควิกโคท ร่วมกับ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุน “โครงการบ้านพิงพัก” มูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติ

บริษัท ควิกโคท โปรดักส์ จำกัด ร่วมกับ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ในการร่วมสนับสนุนปูนก่อตราจิงโจ้ ปูนฉาบตราลูกดิ่ง และทุนทรัพย์ แก่มูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติ เพื่อสมทบทุนสร้างบ้านพิงพัก ศูนย์ดูแลผู้ป่วยและศูนย์วินิจฉัยโรคมะเร็งเต้านมอย่างครบวงจรโดยไม่แสวงหาผลกำไร โดยมี นพ.กฤษณ์ จาฏามระ ประธานโครงการ ให้้เกียรติเป็นผู้รับมอบ

Related Articles