• Home
  • Find Stores

Enter your Keyword

News

ควิกโคท นำทีมงานเทคนิคและทีมช่าง เข้าให้การสนับสนุน “”โครงการไม่แตกแยกไม่แตกร้าว

บริษัท ควิกโคท โปรดักส์ จำกัด นำทีมงานเทคนิคและช่างครบทีม เข้าให้การสนับสนุน “”โครงการไม่แตกแยกไม่แตกร้าว””ให้กับสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย โดยมีคุณอัครภัทร ทองน้ำตะโก เข้าเป็นประธานร่วมเปิดพิธีการอบรมร่วมกับ ดร.อนันต์ รองคณะบดี และประธานศิษย์เก่า นายกสมาคมผู้ปกครอง

Related Articles