• Home
  • Find Stores

Enter your Keyword

News

สานฝัน…ทุนการศึกษา ให้น้อง ๆ นักเรียนจังหวัดราชบุรี ประจำปี 2561

เนื่องในโอกาสวันครู ทางบริษัท ควิกโคท โปรดักส์ จำกัด นำโดยคุณประภารัตน์ ประธานกรรมการบริหาร ได้มีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ภายในจังหวัดราชบุรี จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดน้ำพุ ,โรงเรียนบ้านหนองนางแพรว และโรงเรียนบ้านชัฎเจริญ ทั้งนี้ ได้มอบหมายคุณนวพร ทองน้ำตะโก เจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน เป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษาให้กับน้อง ๆ นักเรียนจากทั้ง 3 โรงเรียน

Related Articles