• Home
  • Find Stores

Enter your Keyword

News

โครงการไม่แตกแยก ไม่แตกร้าว จัดอบรมหลักสูตรการใช้ปูน ร่วมกับนักศึกษา 6 สถาบันวิทยาลัย

โครงการไม่แตกแยกไม่แตกร้าว หนึ่งในโครงการกิจกรรมเพื่อสังคม ที่ทางบริษัท ควิกโคท โปรดักส์ จำกัด ได้ให้การสนับสนุนอบรมและสาธิตผลิตภัณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้ปูน โดยให้ความรู้กับนักเรียน นักศึกษาในวิทยาลัย ดังต่อไปนี้

  1. มหาลัยราชมงคลวิทยาเขตอุเทนถวาย สร้างศูนย์ฝึกอาชีพช่างและเกษตรโรงเรียนพระดาบส จ.สระบุรี โดยเราได้ให้การสนับสนุนวัสดุและอุปกรณ์พร้อมน้ำดื่ม
2. วิทยาลัยเทคโนโลยี่บุญถาวร อบรมและสาธิตการฉาบปูนหลักสูตรเบื้องต้น ในหัวข้องานฉาบผิวบาง, งานปูกระเบื้องและงานช่อมผนังรอยแตกร้าว

3. วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ในหัวข้อ อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ปูนซีเมนต์ในการก่อสร้าง

4.วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี ในหัวข้อ อบรมและสาธิตงานก่อ ฉาบ หลักสูตรเบื้องต้น

5. วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ในหัวข้อ อบรมและสาธิตงานก่อ ฉาบ หลักสูตรเบื้องต้น ซึ่งการอบรมที่ผ่านมา ได้รับความสนใจจากผู้ที่เข้าอบรมเป็นอย่างมาก นักเรียนได้ความรู้พื้นฐาน เพื่อนำไปต่อยอดในด้านการประกอบอาชีพในอนาคต

6 .วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ในหัวข้อ อบรม ปูนลอฟท์

Related Articles