• Home
  • Find Stores

Enter your Keyword

News

ควิกโคทส่งมอบถุงปูนให้เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อใช้เป็นสาธารณะประโยชน์ป้องกันน้ำท่วม

บริษัท ควิกโคท โปรดักส์ จำกัด ได้นำถุงปูนจำนวน 3,500 ใบ ส่งมอบให้เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อใช้เป็นสาธารณะประโยชน์ป้องกันน้ำท่วม โดยมีคุณวีรวุฒิ หาริชัย รักษาการผู้อำนวยการส่วนสวัสดิการผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นตัวแทนในการรับมอบถุงในครั้งนี้

และ ได้เข้าพบท่าน ผบ.ยุทธนา นาคเรืองศรี ผู้บัญชาการเรือนจำ จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อเข้ามอบถุงสำหรับใส่ทรายให้แก่เรือนจำเพื่อป้องกันอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นจำนวนรวมทั้งสิ้น 5,500 ถุง ในการนี้ผู้บัญชาการเรือนจำได้พาเข้าเยี่ยมชมงานภายในเรือนจำ และร่วมพูดคุยต่อยอดเรื่องวางแผนการทำ CSR ร่วมกันเพื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆกับทางเรือนจำภายใต้หลักคุณธรรมและการจัดการนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของผู้ต้องขังต่อไป ซึ่งตรงกับนโยบายของบริษัท ที่เราให้ความสนับสนุนและให้ความร่วมมือมาโดยตลอด

Related Articles