• Home
  • Find Stores

Enter your Keyword

News

ควิกโคท ต้อนรับคณะทูตจากประเทศภูฏาน และคณาจารย์จากวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง

คณะ​อาจารย์​จากวิทยาลัยเทคนิค​ดอนเมือง​ ได้เข้ามาเยี่ยมชม เมื่อวันเสาร์ที่ 22​ ธันวาคมที่ผ่านมา บริษัท ควิกโคท โปรดักส์ จำกัด ได้มีโอกาสต้อนรับคณะข้าราชการระดับสูง จากประเทศภูฏาน นำโดย Mr.Norbu Wangchuk อธิบดีกรม อาชีวศึกษา กระทรวงแรงงานและทรัพยากรมนุษย์ และหน่วยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวกับการก่อสร้าง รวมไปถึงคณาจารย์และเจ้าหน้าที่จากวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง โดยผ่านการแนะนำและประสานงานจาก อาจารย์ฉันทนา โพธิ์ครูประเสริฐ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ในนามของ CPSC (Columbo Plan Staff College) อันเป็นองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกในการแลกเปลี่ยนเชิงวิชาการ เพื่อเข้าเยี่ยมชมบ้านควิกโคทของเรา และแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับโครงการไม่แตกแยก ไม่แตกร้าว อันเป็นโครงการสนับสนุนทางวิชาการ ด้วยการปฏิบัติงานจริง เพื่อสร้างคุณค่า ปลูกอนาคตให้กับน้องๆนักเรียนอาชีวะสายก่อสร้าง ตามคอนเซ็ปต์ของชาวควิกโคทที่อยู่เคียงข้างช่างทุกสถาบัน

ชาวควิกโคททุกคนรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเลือกจากทางสถาบัน CPSC และวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ให้เป็นส่วนหนึ่งในโปรแกรมศึกษาดูงาน ของคณะตัวแทนจาก CPSC ในครั้งนี้

โดยในการนี้ ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ได้ร่วมให้การต้อนรับแขกผู้มาเยือนอย่างอบอุ่นและใส่ใจทุกรายละเอียด พร้อมร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง 23 หลักการทรงงาน ของพ่อหลวงรัชกาลที่9 ผ่านโครงการฝายมีชีวิต โดยหวังให้ผู้มาเยือนกลับไปพร้อมรอยยิ้มและคำชมที่เป็นกำลังใจให้กับพวกเราต่อไป

Related Articles