• Home
  • Find Stores

Enter your Keyword

News

ปูนลูกดิ่ง จัดทริปพิเศษ QUICKCOAT VIVA L’ITALIA ขอบคุณท่านลูกค้าคนพิเศษ บินลัดฟ้าสู่อิตาลี

บริษัท ควิกโคท โปรดักส์ จำกัด ได้นำถุงปูนจำนวน 3,500 ใบ ส่งมอบให้เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อใช้เป็นสาธารณะประโยชน์ป้องกันน้ำท่วม โดยมีคุณวีรวุฒิ หาริชัย รักษาการผู้อำนวยการส่วนสวัสดิกาฟ”บริษัท ควิกโคท โปรดักส์ จำกัด หรือในนาม ปูนลูกดิ่ง จัด Exclusive Trip เที่ยวประเทศสาธารณรัฐอิตาลี ระหว่างวันที่ 22-28 พฤษภาคม 2562 ที่ทางบริษัทฯ จัดให้เป็นพิเศษ สำหรับท่านลูกค้าที่อยู่เคียงข้างพวกเราในเวลาอันเป็นวิกฤติที่ผ่านมา นำทีมโดย คุณประภารัตน์ สิริวัฒกานนท์ ประธานกรรมการบริหาร และ คุณอัครภัทร ทองน้ำตะโก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พาดื่มด่ำบรรยากาศ ดินแดนแห่งศิลปะ และการท่องเที่ยว ศูนย์กลางแฟชั่นล้ำสมัยที่สำคัญยิ่งของโลก ในนามคณะผู้บริหาร และชาวควิกโคท ทุกๆคน ดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ทุกท่านให้เกียรติพวกเรา ในการตอบรับร่วมเดินทางสู่ อิตาลี และให้ทุกท่านเพลิดเพลินไปกับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆอย่างอิ่มเอม ถือเป็นหนึ่งทริปพิเศษ ที่ทางปูนลูกดิ่งมุ่งมั่นที่จะเคียงข้างพร้อมเติมเต็มความสุขให้กับท่านลูกค้าคนพิเศษ เพื่อแทนคำขอบคุณที่ไว้วางใจใช้ปูนลูกดิ่งและยังคงให้การสนับสนุนปูนลูกดิ่งอย่างเหนียวแน่นเสมอมา #ปูนลูกดิ่ง #รู้จริงทุกงานพื้นผิว #ปูนดีที่ช่างเลือก #ลูกดิ่ง #Quickcoatproducts #VIVAL’ITALIA”รผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นตัวแทนในการรับมอบถุงในครั้งนี้ และ ได้เข้าพบท่าน ผบ.ยุทธนา นาคเรืองศรี ผู้บัญชาการเรือนจำ จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อเข้ามอบถุงสำหรับใส่ทรายให้แก่เรือนจำเพื่อป้องกันอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นจำนวนรวมทั้งสิ้น 5,500 ถุง ในการนี้ผู้บัญชาการเรือนจำได้พาเข้าเยี่ยมชมงานภายในเรือนจำ และร่วมพูดคุยต่อยอดเรื่องวางแผนการทำ CSR ร่วมกันเพื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆกับทางเรือนจำภายใต้หลักคุณธรรมและการจัดการนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของผู้ต้องขังต่อไป ซึ่งตรงกับนโยบายของบริษัท ที่เราให้ความสนับสนุนและให้ความร่วมมือมาโดยตลอด

Related Articles