• Home
  • Find Stores

Enter your Keyword

News

ทีมเทคนิคของทีมปูนลูกดิ่งเข้าให้การอบรม ซ่อมรอยแตกร้าว

ทีมเทคนิคของทีมปูนลูกดิ่งเข้าให้การอบรม ซ่อมรอยแตกร้าว หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการแก้ไขงานรอยร้าวผนังปูนฉาบด้วยผลิตภัณฑ์ปูนลูกดิ่ง ของบจก.ควิกโคท โปรดักส์ ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการและลูกค้าสัมพันธ์ บมจ.แลนด์แลนด์เฮ้าส์ โดยให้ความรู้และแนะนำวิธีการแก้ปัญหา ทั้งในส่วนของทฤษฎีและปฏิบัติจริง

Related Articles