• Home
  • Find Stores

Enter your Keyword

News

โครงการไม่แตกแยก ไม่แตกร้าว จัดอบรมหลักสูตรการใช้ปูน ร่วมกับนักศึกษา 4 สถาบันวิทยาลัย

โครงการไม่แตกแยกไม่แตกร้าว หนึ่งในโครงการกิจกรรมเพื่อสังคม ที่ทางบริษัท ควิกโคท โปรดักส์ จำกัด ได้ให้การสนับสนุนอบรมและสาธิตผลิตภัณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้งานปูนลอฟท์ โดยให้ความรู้กับนักเรียน นักศึกษาในวิทยาลัย ดังต่อไปนี้

1. วิทยาลัยบริหารธุรกิจการท่องเที่ยว

2. วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

3. วิทยาลัยเทคโนโลยีบุญถาวร

วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก พร้อมทั้งสอนงานปูนปั้นหลักสูตรอาชีพระยะสั้นตามโครงการไม่แตกแยกไม่แตกร้าว ซึ่งทาง ผอ.ของแต่ละที่ ให้ความสำคัญกับการอบรมเป็นอย่างมากและได้กล่าวขอบคุณ บริษัท ควิกโคท โปรดักส์ จำกัด ที่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีเยี่ยม พร้อมทั้งมอบเกรียติบัตรให้สำหรับผู้ที่ผ่านงานอบรมการใช้ปูนลอฟท์ ตามโครงการไม่แตกแยกไม่แตกร้าว

Related Articles