• Home
  • Find Stores

Enter your Keyword

News

ควิกโคทมอบทุนการศึกษาบุตรของพนักงาน ประจำปี 2562

ควิกโคท โปรดักส์ มอบทุนการศึกษาบุตรของพนักงาน ประจำปี 2562 ภาพบรรยากาศพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรให้กับพนักงานประจำสำนักงานใหญ่และโรงงาน ในวันที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมถ้วยทอง ชั้น 6 บริษัท ควิกโคท โปรดักส์ จำกัด โดยมี คุณประภารัตน์ สิริวัฒกานนท์ ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้มอบทุนให้แก่พนักงาน ตามนโยบายใหม่ของบริษัทในการสนับสนุนด้านการศึกษาแก่บุตรพนักงาน ถือเป็นอีกกิจกรรมดีๆที่เป็นสวัสดิการใหม่ของบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือพนักงานและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการศึกษาของบุตร

Related Articles