• Home
  • Find Stores

Enter your Keyword

News

ควิกโคทร่วมสนับสนุนโครงการ ให้เวลา ให้ความสุข

บริษัท ควิกโคท โปรดักส์ จำกัด ได้ร่วมสนับสนุนโครงการ ให้เวลา ให้ความสุข ในวันที่ 26 ตุลาคม 2562 ณ โรงเรียนน้ำตกห้วยสวนพลู อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี โดยสนับสนุน เป็นจำนวนเงิน 3,000 บาท เพื่อซ่อมหลังคาโรงอาหารของโรงเรียน เป็นการช่วยเหลือ พัฒนา ปลูกฝังจิตสำนึก และแบ่งปันสิ่งดี ๆ แก่โรงเรียนที่ขาดแคลนในชนบท ให้เกิดประโยชน์ของเด็กและเยาวชน

Related Articles