• Home
  • Find Stores

Enter your Keyword

News

ควิกโคท ร่วมสนับสนุนถุงปูนเพื่อใช้ในการสร้างฝาย ฝายโป่งกระทิง จ.ราชบุรี

บริษัท ควิกโคท โปรดักส์ จำกัด ร่วมสนับสนุนถุงปูนเพื่อใช้ในการทำฝาย และร่วมส่งอุปกรณ์สำหรับใช้ในกิจกรรมจิตอาสาช่วยสร้างฝายมีชีวิต โดยมีคุณ ธีระพล ผู้อำนวยการฝ่ายขายเป็นผู้มอบให้กับคณะนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพกาญจนาหนองจอก และองค์กรธุรกิจคุณธรรม โดยจะมีกิจกรรมสร้างฝาย ตั้งแต่วันที่ 20-22 ธันวาคม 2562

Related Articles