• Home
  • Find Stores

Enter your Keyword

News

ปูนลูกดิ่ง ได้ส่งมอบหน้ากากอนามัย ให้กับโรงพยาบาลในราชบุรีและกรุงเทพฯ

บริษัท ควิกโคท โปรดักส์ จำกัด ผู้ผลิตปูนซีเมนต์สำเร็จรูป ภายใต้แบรนด์ ปูนลูกดิ่ง ซึ่งมีโรงงานตั้งอยู่ที่ จังหวัดราชบุรี ขอส่งมอบหน้ากากอนามัย ให้กับคุณหมอและพยาบาล เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) พร้อมทั้งน้ำดื่ม และ อุปกรณ์ให้เจ้าหน้าที่ใช้คัดกรองผู้มารับบริการ
โดยส่งมอบให้กับ สถานพยาบาลดังนี้

1.โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมการแพทย์ทหารเรือ กรุงเทพมหานคร โดยมี นาวาเอก ปิยะชาติ เจริญวัฒนาพานิช รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารเป็นผู้ลงมารับมอบด้วยตัวเอง

2. โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร โดยมีนายชัยยศ เด่นอริยะกุล ผู้อำนวยการฯ เป็นผู้ลงมารับมอบด้วยตัวเอง

3 โรงพยาบาล โพธาราม
4 โรงพยาบาล แม่และเด็ก
5. โรงพยาบาล บ้านโป่ง
6. โรงพยาบาล ค่ายภาณุรังษี
7. โรงพยาบาล ราชบุรี

ลูกดิ่งขอเป็นส่วนหนึ่งในการให้กำลังใจ แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน เราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

Related Articles