• Home
  • Find Stores

Enter your Keyword

News

ควิกโคทมอบทุนการศึกษาบุตรของพนักงาน ประจำปี 2563

ภาพบรรยากาศพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรให้กับพนักงานประจำสำนักงานใหญ่และโรงงาน ในวันที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมถ้วยทอง ชั้น 6 บริษัท ควิกโคท โปรดักส์ จำกัด

โดยมี คุณประภารัตน์ สิริวัฒกานนท์ ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้มอบทุนให้แก่พนักงาน ตามนโยบายใหม่ของบริษัทในการสนับสนุนด้านการศึกษาแก่บุตรพนักงาน ถือเป็นอีกกิจกรรมดีๆที่เป็นสวัสดิการใหม่ของบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือพนักงานและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการศึกษาของบุตร โดยปีนี้ นับเป็นปีที่ 2 ของโครงการ และเราจะยังคงดำเนินต่อไป

Related Articles