• Home
  • Find Stores

Enter your Keyword

News

โครงการ ซ่อม สร้าง เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น

วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 บริษัท ควิกโคท โปรดักส์ จำกัด ได้มีโอกาสร่วมมือกับวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน สนับสนุนการอบรม “โครงการ ซ่อม สร้าง เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น” จัดการแข่งขันออกแบบ ฉาบปูนสไตล์ลอฟท์ ของนักเรียนระดับชั้น ปวช. และการออกแบบสร้างสรรค์ผลงานสไตล์ลอฟท์บนกำแพง โดยนักศึกษา ปวส ทั้งนี้ได้รับการต้อนรับจากทางนางธิติมา โรจน์วัชราภิบาล ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชการเชตุพล ตามด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครู นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและงานอาคาร กิจกรรมนี้ ได้รับความสนใจจากสื่องานประชาสัมพันธ์(สอศ.) และสถานีวิทยุโทรทัศน์ ไทยรัฐทีวี มาดำเนินการจัดทำข่าวเพื่อเผยแพร่ต่อไป

Related Articles