• Home
  • Find Stores

Enter your Keyword

News

บ้านหล่อ ก่อให้ถูก Theroommaker x ปูนก่ออิฐมวลเบาจิงโจ้ม่วง

🏠 ”บ้านหล่อ ก่อให้ถูก”👷

แม้มุมถ่ายจะซ้ำ แต่เราย้ำความมันส์เหมือนเดิม 💁‍♂️ มาลุยงานต่อในไซต์งานก่อสร้าง ขั้นตอนสำคัญเปรียบดังกล่องดวงใจของบ้าน 💘 การก่อผนังกั้นแบ่งสัดส่วน เพราะว่าด้วยเรื่องก่ออิฐมวลเบาเล่าไปเยอะว่าดียังไง แต่จะให้ดีจริงงานจบ แข็งแรง สมบูรณ์ ไม่มีปัญหาตามมาภายหลัง 🛡 ต้องใช้ปูนก่อให้ถูกจริตถูกประเภทของอิฐมวลเบา 👍 ช่างจริงใจใช้ปูนจิงโจ้ นะเอ่อออ.

Related Articles