• Home
  • Find Stores

Enter your Keyword

News

โครงการ ซ่อม สร้าง เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น ณ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

“ปูนลูกดิ่ง ร่วมกับ  วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี  โดยให้การสนับสนุนในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ประเภทวิชา ช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างก่อสร้าง ในหัวข้อ ทักษะประมาณราคางานก่อสร้าง ระดับภาคกลาง  ณ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี เมื่อวันที่ 23-27 มีนาคม 2564 

ปูนลูกดิ่ง รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในครั้งนี้ และหวังว่าจะสนับสนุนกิจกรรมดีๆแบบนี้แก่เยาวชนไทยต่อไป

 #ปูนลูกดิ่ง #ซ่อมสร้างเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น 

Related Articles