• Home
  • Find Stores

Enter your Keyword

News

โครงการ ซ่อม สร้าง เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น ณ วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล จ.นครปฐม

โครงการ ซ่อม สร้าง เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น ณ วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล จ.นครปฐม

ปูนลูกดิ่ง ร่วมกับ วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล อบรมโครงการหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (กิจกรรมสอนเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ให้กับนศ.ผู้พิการ)

เรื่องสอนการเพ้นท์ การเขียนลวดลาย โดยใช้ปูนลอฟต์ในการตกแต่งและเพิ่มมูลค่าของกระถางต้นไม้ ให้กับนักเรียนนักศึกษา ให้ความรู้ เสริมทักษะพื้นฐานในการปฏิบัติงานจริง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืน

โดยครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายอรรถพล สังขวาสี รองเลขาธิการสอศ. และ นางสาวสลารีวรรณ ทัพทวี นายอำเภอพุทธมณฑล เข้าร่วมเรียนรู้การตกแต่งกระถางต้นไม้กับนักเรียนด้วย

วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

Related Articles