• Home
  • Find Stores

Enter your Keyword

News

ปูนลูกดิ่งไม่ทิ้งกัน ร่วมกับ แสนสิริ ส่งต่อความห่วงใย ร่วมสมทบบริจาคถุงยังชีพ จำนวน 200 ถุง

#ปูนลูกดิ่งไม่ทิ้งกัน ร่วมกับ แสนสิริ ส่งต่อความห่วงใย ร่วมสมทบบริจาคถุงยังชีพ จำนวน 200 ถุง ช่วยเหลือคนงานและครอบครัวในแคมป์ก่อสร้าง ณโครงการ บุราสิริปัญญาอินทรา ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีในช่วงวิกฤตเช่นนี้

ปูนลูกดิ่ง ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคน ก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

Related Articles