• Home
  • Find Stores

Enter your Keyword

News

พนักงานควิกโคท ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แล้ว100%

บจก.ควิกโคท โปรดักส์ พาพนักงานและบุคลากรทุกคนเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้ว 100% ทั้งในส่วนของสำนักงานใหญ่ และเจ้าหน้าที่ประจำโรงงานราชบุรี โดยบริษัทฯเป็นผู้จัดหาวัคซีนให้พนักงานได้รับอย่างทั่วถึง เพราะพนักงานเปรียบเสมือนคนในครอบครัว สุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน เป็นสิ่งสำคัญที่สุดของเรา

ปูนลูกดิ่ง ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปด้วยกัน

Related Articles