• Home
  • Find Stores

Enter your Keyword

News

ปูนลูกดิ่งร่วมทำบุญถวายปูน วัดพระธาตุขิงแกง จ.พะเยา สร้างบ้านแก่ผู้ยากไร้

              ปูนลูกดิ่ง ร่วมทำบุญถวายปูนฉาบอิฐทั่วไป จำนวน 100 ถุง แก่วัดพระธาตุขิงแกง อ.จุน จ.พะเยา เพื่อนำไปช่วยเหลือปรับปรุงบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้พิการและผู้ป่วยอนาถาในเขตพื้นที่ โดยมีท่านพระครูนิปุณพัฒนกิจ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุขิงแกง เป็นผู้รับมอบ ณ ร้านเชียงใหม่วิทยาพาณิชย์ พันธมิตรและตัวแทนจำหน่ายปูนลูกดิ่ง จิงโจ้ ของเรา ได้ร่วมถวายปูนและเป็นสะพานบุญกับเราในครั้งนี้ด้วย 

#ปูนลูกดิ่ง #ปูนจิงโจ้ #เชียงใหม่วิทยาพาณิชย์ #ปูนลูกดิ่งไม่ทิ้งกัน #CSR  #ปูน #พะเยา #วัดพระธาตุขิงแกง 

Related Articles