• Home
  • Find Stores

Enter your Keyword

News

Road Show เปิดตัวปูนกาวจิงโจ้เขียว ณ โครงการแสนสิริ

          ปูนจิงโจ้ เดินสาย Roadshow  เปิดตัว “ปูนกาวซีเมนต์จิงโจ้เขียว” น้องใหม่ตลาดปูนกาว ร่วมกับ บมจ.แสนสิริ โดยมีการสาธิตสินค้า ท้าพิสูจน์คุณสมบัติที่เหนือกว่า ติดกระเบื้องได้ขนาดใหญ่สูงสุดถึง 90×90 ซม. ในโครงการบ้านชั้นนำของแสนสิริ  เพื่อสร้างการรับรู้ให้เข้าถึงกลุ่มช่างผู้ใช้งานจริง โดยกิจกรรมได้สอดแทรกการให้ความรู้ทักษะการปูกระเบื้องที่ถูกวิธีตามมาตรฐานของบมจ.แสนสิริ   ปูนจิงโจ้ ขอขอบคุณช่างและผู้รับเหมาทุกท่านที่ได้มาร่วมสนุกกับกิจกรรมของเรา แล้วพบกันใหม่ใน Roadshow หน้า! 

#ปูนลูกดิ่ง #ปูนจิงโจ้ #ผู้ช่วยช่างที่รู้ใจ #ปูนกาว #กาวซีเมนต์ #ปูนกาวซีเมนต์ #จิงโจ้กาวซีเมนต์ #ปูนกาวจิงโจ้ #ปูนกาวจิงโจ้เขียว #มาตรฐานระดับสากล #แสนสิริ #ช่าง #ผู้รับเหมา

Related Articles