• Home
  • Find Stores

Enter your Keyword

News

ปูนลูกดิ่งส่งมอบหนังสือให้กับ บมจ.แสนสิริ เพื่อบริจาคหนังสือให้น้องๆ ที่ จ.ราชบุรี

ปูนลูกดิ่ง ร่วมกับ บมจ.แสนสิริ ส่งมอบหนังสือสภาพดีเสริมสร้างความรู้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ให้กับน้องๆนักเรียน ที่จังหวัดราชบุรี 

#ปูนลูกดิ่ง #ปูนจิงโจ้ #ปูนลูกดิ่งไม่ทิ้งกัน #นักเรียน #แสนสิริ #บริจาคหนังสือ #CSR 

Related Articles