• Home
  • Find Stores

Enter your Keyword

News

มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรพนักงานประจำปี 2565

             ปูนลูกดิ่ง จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรของพนักงานประจำปี 2565 โดยคัดเลือกจากพนักงานที่มีผลงานดีเด่นจากทั้งสำนักงานใหญ่และโรงงานราชบุรี ตามนโยบายของบริษัทที่สนับสนุนด้านการศึกษา มีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการศึกษาของบุตรพนักงาน ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆซึ่งเป็นสวัสดิการจากบริษัท โดยปีนี้นับเป็นปีที่ 4 ของโครงการและเราตั้งใจจะดำเนินต่อไปทุกปีตามปณิธานของผู้บริหาร

 

 #ปูนลูกดิ่ง #ปูนจิงโจ้ #ปูนลูกดิ่งไม่ทิ้งกัน #ทุนการศึกษา #เยาวชน #ราชบุรี #การศึกษาบุตร #นักเรียน #สวัสดิการพนักงาน 

Related Articles