• Home
  • Find Stores

Enter your Keyword

News

#ปูนลูกดิ่งสอนน้อง สอนฉาบปูนสไตล์ลอฟท์ ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี

           ปูนลูกดิ่ง ร่วมกับ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอาชีพ งานปูนฉาบสไตล์ลอฟท์ ในวันวันที่ 20-21 มีนาคม 2566 ให้กับคณะอาจารย์และนักศึกษาที่สนใจ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความสามารถในทักษะด้านงานฉาบปูนสไตล์ลอฟท์ ซึ่งความรู้ด้านงานฉาบน้องๆ สามารถนำไปใช้ในการทำงานและนำไปประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้เสริมให้ตัวเองและครอบครัวได้ นอกจากนี้ทางปูนลูกดิ่งยังมีของรางวัลและสินค้าพรีเมี่ยมสุดพิเศษ ไปมอบให้กับทางคณะอาจารย์ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี และมอบให้น้องๆ นักศึกษาที่เข้าร่วมอบรมแบบจัดเต็ม!

ขอขอบคุณทางวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้

#ปูนลูกดิ่ง #ปูนจิงโจ้ #วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี #ปูนลอฟท์ #Loft #ปูนลูกดิ่งไม่ทิ้งกัน #CSR #อาชีวะศึกษา

Related Articles