• Home
  • Find Stores

Enter your Keyword

News

#ปูนลูกดิ่งไม่ทิ้งกัน บริจาคน้ำแร่ ให้กับวัดป่าภาวนาวิเวก จ.ราชบุรี

              คุณธีระ สุวรรณวนิช ผู้อำนวยการฝ่ายผลิต เป็นตัวแทน บริษัท ควิกโคท โปรดักส์ จำกัด ส่งมอบน้ำแร่ ให้กับท่านเจ้าอาวาส เพื่อร่วมทำบุญ ณ วัดป่าภาวนาวิเวก จ.ราชบุรี โดยมีทีมงานปูนลูกดิ่ง ปูนจิงโจ้ ร่วมส่งมอบด้วย และมีการตั้งจุดคัดแยกขยะ เพื่อสอนการคัดแยกขยะให้กับผู้ที่มาร่วมทำบุญในครั้งนี้

 
#ปูนลูกดิ่ง #ปูนจิงโจ้ #ปูนลูกดิ่งไม่ทิ้งกัน #บริจาคน้ำดื่ม #บริจาคน้ำแร่ #บริจาค #วัดป่าภาวนาวิเวก #CSR

Related Articles