• Home
  • Find Stores

Enter your Keyword

News

ปูนลูกดิ่ง ร่วมกับ ห้างทองเพชรเกษตร สนับสนุนทุนการศึกษาให้โรงเรียนในพื้นที่ จ.ราชบุรี มากกว่า 60 ทุน

        ปูนลูกดิ่ง ร่วมกับ ห้างเพชรทองเกษตร สนับสนุนทุนการศึกษามากกว่า 60 ทุน ให้กับโรงเรียน 6 แห่ง ในพื้นที่ จ.ราชบุรี ถิ่นกำเนิดของปูนลูกดิ่ง มูลค่ารวม 270,500 บาท

         ซึ่งทางปูนลูกดิ่ง ได้มอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนในพื้นที่ จ.ราชบุรี เป็นประจำอย่างต่อเนื่องเพราะเราตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา อยากให้เด็กทุกคนได้รับโอกาสที่ดีและมีกำลังใจในการเรียน เพราะเด็ก ๆ คืออนาคตของชาติ
 
         โดยร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาให้โรงเรียน 6 แห่งในพื้นที่ จ. ราชบุรี โดย 3 ลำดับแรกรวมมูลค่ากว่า 50,500 บาท มีรายละเอียดดังนี้
         1. โรงเรียนบ้านชัฎเจริญ จำนวน 20 ทุน
         2. โรงเรียนบ้านหนองนางแพร จำนวน 10 ทุน
         3. โรงเรียนวัดน้ำพุ จำนวน 33 ทุน
         4. โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม มูลค่า 70,000 บาท
         5. โรงเรียนวัดทุ่งน้อย มูลค่า 80,000 บาท
         6. โรงเรียนวัดหนองตาหลวง มูลค่า 70,000 บาท
         ขอขอบคุณบุคลากรทุกสถาบันที่ให้การต้อนรับปูนลูกดิ่ง และ ห้างเพชรทองเกษตรอย่างอบอุ่นอย่างเสมอมา

#ปูนลูกดิ่ง #ปูนจิงโจ้ #ปูนลูกดิ่งไม่ทิ้งกัน #CSR #ทุนการศึกษา #เยาวชน #ราชบุรี #บริจาคเงิน

Related Articles