• Home
  • Find Stores

Enter your Keyword

News

#ปูนลูกดิ่งสอนน้อง สอนเทคนิค ก่อ-ฉาบ สกิมโค้ท และกาวซีเมนต์กระเบื้อง ณ วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง

                ปูนลูกดิ่ง ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอาชีพ แบบครบหลักสูตร งานก่อ-ฉาบ สกิมโค้ท และงานกาวซีเมนต์กระเบื้อง ตามมาตรฐานปูนลูกดิ่ง ในวันวันที่ 18 กรกฎาคม 2566 ให้กับคณะอาจารย์และนักศึกษาที่สนใจ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความสามารถในทักษะด้านงานก่อสร้าง ซึ่งความรู้จากหลักสูตรที่สอนนั้น คณะอาจารย์และนักศึกษา สามารถนำไปใช้ในการทำงานและนำไปประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้เสริมให้ตัวเองและครอบครัวได้ นอกจากนี้ทางปูนลูกดิ่งยังมีของรางวัลและสินค้าพรีเมี่ยมสุดพิเศษ ไปมอบให้กับทางคณะอาจารย์ วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง และมอบให้น้องๆ นักศึกษาที่เข้าร่วมอบรมในวันนี้ด้วย

ขอขอบคุณทางวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้

#ปูนลูกดิ่ง #ปูนจิงโจ้ #วิทยาลัยกเทคนิคอ่างทอง #ปูนลูกดิ่งไม่ทิ้งกัน #CSR #อาชีวะศึกษา #เทคนิค

Related Articles