• Home
  • Find Stores

Enter your Keyword

News

กิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงาน เพื่อเติมความรู้ เสริมทักษะ โดยเริ่มต้นที่แผนกทรัพยากรบุคคล

        บริษัท ควิกโคท โปรดักส์ จำกัด ได้มีโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับพนักงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อ เติมความรู้ และเสริมทักษะ ให้พนักงานทุกท่าน โดยเริ่มจัดอบรมให้แผนกทรัพยากรบุคคล เป็นอันดับแรก เนื่องจากเป็นแผนกที่เป็นหัวใจหลักขององค์กร ต้องดูแลพนักงานทุกคนให้มีความสุขเมื่อพนักงานมีความสุข งานและผลลัพธ์ก็จะออกมาได้ดี โดยในครั้งนี้ ได้เชิญ โค้ชหนึ่ง สุรัชวดี มาเป็นวิทยากรผู้ดำเนินการในวันนี้ และได้รับเกียรติจากคุณประภารัตน์ สิริวัฒกานนท์ ประธานกรรมการ บริษัท ควิกโคท โปรดักส์ จำกัด เข้าร่วมต้อนรับท่านวิทยากรและร่วมรับฟังอบรมในวันนี้ด้วย

        ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ ทำให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัท เล็งเห็นจุดที่ดีอยู่แล้วพร้อมจะพัฒนาต่อไปและจุดที่ต้องปรับปรุงพัฒนาแก้ไข และยังได้รับเทคนิค ทริคดีๆ มาปรับใช้เพื่อเสริมศักยภาพตนเองและพนักงานในองค์กร อีกด้วย

#ควิกโคท #ควิกโคทโปรดักส์ #ปูนลูกดิ่ง #ปูนจิงโจ้ #อบรมพนักงาน

Related Articles