จิงโจ้มอร์ตาร์ 2อิน1
ก่อและกาว

198 ฿

คุณสมบัติ

ก่อผนังอิฐมวลเบา

 • คุณภาพสูงสุดสำหรับงานก่อผนังอิฐมวลเบา
 • ชนิดก่อแบบแห้ง รวดเร็ว ลดขั้นตอนไม่ต้องราดน้ำที่อิฐก่อนทำการก่อ
 • มีคุณสมบัติพิเศษในการยึดเกาะสูง ยึดเกาะแน่น ใน 10 วินาที
 • มีความเหนียวรับแรงได้เร็ว ไม่ร่วน มีเวลาในการแต่งแนวก่อก่อนแข็งตัว
 • เนื้อปูนละเอียด จัดแนวง่าย ก่อแบบบาง ไม่สิ้นเปลืองปูน
 • สำหรับก่อผนังอิฐมวลเบาไม่รับแรง (Non-Load Bearing) และก่อผนังอิฐมวลเบาแบบรับแรง (Load Bearing) ด้วยความหนาการก่อเพียง 2 – 3 มม. เท่านั้น
 • ใช้กับงานก่อผนังภายในอาคารและภายนอกอาคาร

พื้นที่การใช้งาน (ตร.ม./ถุง)

ขนาดเกรียงร่องหวี 7.5 มม. 10 มม.
พื้นที่โดยประมาณ 26 ตร.ม. 19.5 ตร.ม.

 

กาวติดกระเบื้อง

 • ติดกระเบื้องได้ขนาดใหญ่สูงสุด 60X60 ซม.
 • ลดขั้นตอนการทำงานโดยไม่ต้องนำกระเบื้องแช่น้ำ เหมาะสำหรับกระเบื้องดูดซึมน้ำต่ำ เช่น กระเบื้องดินเผา กระเบื้องเซรามิค
 • เหมาะสำหรับงานปูพื้น ใช้ได้ดีภายในอาคาร
 • ด้วยคุณสมบัติเนื้อปูนเหนียว ปูนแห้งตัวช้า ทำให้มีเวลาจัดแต่งแนวกระเบื้องได้ กระเบื้องติดแน่นคงทน

พื้นที่การใช้งาน (ตร.ม./ถุง)

ขนาดเกรียงร่องหวี 3 มม. 6 มม. 12 มม.
พื้นที่โดยประมาณ 16 ตร.ม. 8 ตร.ม. 4 ตร.ม.

ขนาดบรรจุ 40 กก.

*หมายเหตุ: ราคา เฉพาะพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล

จิงโจ้ม่วง มอร์ตาร์ 2 อิน 1  คุณสมบัติงานก่อ เป็นปูนก่ออิฐมวลเบา ชนิดก่อแห้ง คุณภาพสูงสุดสำหรับงานก่อผนังอิฐมวลเบา รวดเร็ว ลดขั้นตอนการราดน้ำที่อิฐก่อนทำการก่อ มีความเหนียวพิเศษ รับแรงได้เร็ว มีคุณสมบัติพิเศษในการยึด เกาะสูง  มีเวลาในการแต่งแนวก่อก่อนแข็งตัว  มีค่ากำลังรับแรงอัดที่ 28 วัน    ไม่ต่ำกว่า 100 kg/cm2  และรับแรงดึงได้   ≥ 1.6 kg/cm2  สำหรับก่อผนังอิฐมวลเบาไม่รับแรง (Non-Load Bearing) และก่อผนังอิฐมวลเบาแบบรับแรง (Load Bearing)  ด้วยความหนาการก่อเพียง  2 – 3 ม.ม. เท่านั้น

คุณสมบัติงานกาวซีเมนต์ ติดกระเบื้องได้ขนาดใหญ่สูงสุด  60 × 60 ซม.  ใช้งานได้ทันทีเมื่อผสมกับน้ำสะอาดตามอัตราส่วนที่กำหนด ลดขั้นตอนการทำงานโดยไม่ต้องนำกระเบื้องแช่น้ำ เหมาะสำหรับกระเบื้องดูดซึมน้ำ เช่น กระเบื้องดินเผา และเซรามิค  เหมาะสำหรับงานปูพื้น ใช้ได้ดีภายในอาคาร ด้วยคุณสมบัติพิเศษ เนื้อปูนเหนียว ปูนแห้งตัวช้าทำให้มีเวลาจัดแต่งแนวกระเบื้องได้ กระเบื้องติดแน่นคงทน

วิธีการใช้งาน

งานก่ออิฐมวลเบา

การเตรียม
ใช้ไม้กวาด ทำความสะอาดเศษผงที่อิฐออกให้หมด และไม่ต้องพรมน้ำที่อิฐมวลเบา สามารถก่อแห้งได้เลย

การผสม

ปูนจิงโจ้ม่วง 40 กิโลกรัม (1 ถุง) : น้ำ 10.5-12.0 ลิตร หรือปูนจิงโจ้ม่วง 2.5 ส่วน ต่อน้ำ 1 ส่วนโดยปริมาตรกวนปูนให้ผสม เป็นเนื้อเดียวกันไม่เป็นเม็ด โดยกวนด้วยสว่านไฟฟ้าปั่นปูน ควรใช้เวลากวนไม่ต่ำกว่า 3 นาที โดยดูว่าเป็นเนื้อเดียวกันไม่เป็นเม็ด แล้วทิ้งไว้ประมาณ 5 นาทีให้สารเคมีแตกตัว แล้วจึงกวนซ้ำอีกครั้งก่อนใช้งาน

ผสมด้วยเครื่อง
การกวนด้วยสว่านไฟฟ้าปั่นปูนควรใช้เวลากวนไม่ต่ำกว่า 3 นาที โดยดูว่าเป็นเนื้อ เดียวกันไม่เป็นเม็ดแล้วทิ้งไว้ ประมาณ 5 นาที ให้สารเคมีแตกตัวแล้วจึงกวนซ้ำอีกครั้ง จึงใช้ก่อ

ผสมด้วยมือ
การกวนด้วยมือ ควรใช้เกรียงใบโพธิ์กวนนานๆโดยดูว่าเนื้อปูนไม่เป็นเม็ดแล้วทิ้ง ไว้ ประมาณ 5 นาที ให้สารเคมีแตกตัว แล้วจึงกวนซ้ำอีกครั้งจึงใช้ก่อ

การทำงาน

1. ให้จับอิฐมวลเบาตั้งเอียงกับพื้น ใช้เกรียงก่อตักปูนที่ผสมในกระป๋อง ให้พอดีกับการก่อ ป้ายปูน, ทาปูนก่อโดยรูดเกรียงยาวให้เต็มหน้าของสันอิฐมวลเบา และด้านหัวอิฐมวลเบา ที่ความหนาประมาณ 2-3 มม. โดยสังเกตความข้นเหลวดังนี้

– ถ้าปูนเหลวเกินไปเส้นร่องหวีจะล้มไม่อยู่ตัว เมื่อทำการเคาะอิฐกับพื้น แก้โดยการเติมปูนผสมอีกครั้ง

– ถ้าปูนข้นเกินเส้นร่องหวีเกรียงจะขาด แก้ด้วยการเติมน้ำผสมอีกครั้ง

2. วางอิฐมวลเบาที่ทาปูนก่อไว้ เอาด้านสันที่ทาปูนกาวก่อลงทาบบนแนวก่ออิฐมวลเบา ใช้ค้อนยางทำการปรับแต่งให้ได้แนวแล้วเคาะอิฐให้ติดแน่น โดยปูนก่อจะปลิ้นออกมา ใช้เกรียงใบโพธิ์ปาดเก็บปูนให้เรียบร้อย จากนั้นสามารถทำการก่อก้อนต่อไปได้ทันที

งานกาวติดกระเบื้อง

การเตรียม

 1. เตรียมกระเบื้องที่สะอาด และแห้งก่อนปูกระเบื้อง (ห้ามนำกระเบื้องแช่น้ำ)
 2. พื้นผิวที่จะทำการปูกระเบื้องต้องเรียบได้ระดับผิวปรับระดับต้องแข็งแรงไม่ร่อน
 3. กรณีพื้นที่ส่วนเปียก เช่น ห้องน้ำ และห้องครัวควรทำระบบกันซึมก่อนทำการปูกระเบื้องเพื่อลดปัญหาน้ำรั่วซึม

การผสม

ปูนจิงโจ้ม่วง 40 กิโลกรัม (1 ถุง) : น้ำ 10.5-12.0 ลิตร หรือปูนจิงโจ้ม่วง 2.5 ส่วน ต่อน้ำ 1 ส่วนโดยปริมาตร กวนปูนให้ผสม เป็นเนื้อเดียวกันไม่เป็นเม็ด โดยกวนด้วยสว่านไฟฟ้าปั่นปูน ควรใช้เวลากวน ไม่ต่ำกว่า 3 นาที โดยดูว่าเป็นเนื้อเดียวกันไม่เป็นเม็ด แล้วทิ้งไว้ประมาณ 5 นาที ให้สารเคมี แตกตัวแล้วจึงกวนซ้ำอีกครั้งก่อนใช้งาน

ผสมด้วยเครื่อง
การกวนด้วยสว่านไฟฟ้าปั่นปูนควรใช้เวลากวนไม่ต่ำกว่า 3 นาที โดยดูว่าเป็นเนื้อ เดียวกันไม่เป็นเม็ดแล้วทิ้งไว้ ประมาณ 5 นาที ให้สารเคมีแตกตัวแล้วจึงกวนซ้ำอีกครั้ง จึงใช้ก่อ

ผสมด้วยมือ
การกวนด้วยมือ ควรใช้เกรียงใบโพธิ์กวนนานๆโดยดูว่าเนื้อปูนไม่เป็นเม็ดแล้วทิ้ง ไว้ ประมาณ 5 นาที ให้สารเคมีแตกตัว แล้วจึงกวนซ้ำอีกครั้งจึงใช้ก่อ

การทำงาน

 1. ปาดกาวซีเมนต์ด้วยเกรียงร่องหวีตามขนาด (ขึ้นอยู่กับขนาดของกระเบื้อง) เป็นทางยาวบนพื้นผิวงาน
 2. จากนั้นปูกระเบื้องทับบนกาวซีเมนต์ที่ทำการปาดไว้ กดให้แน่น และใช้ค้อนยางเคาะบนกระเบื้องให้ทั่ว เพื่อให้ร่องของกาวซีเมนต์หลังแผ่นกระเบื้อง กดทับประสานกันอย่างทั่วถึง ควรเว้นร่องเพื่อการยาแนวอย่างน้อย 2 มม.

ข้อควรระวัง

ข้อควรระวัง

 • ควรหลีกเลี่ยงการทำงานกาวซีเมนต์ติดกระเบื้องกลางแจ้ง ที่มีแดดจัด อุณหภูมิ พื้นผิวสูง ส่งผลให้ค่ายึดเกาะต่ำ
 • หลังจากผสมน้ำแล้ว ควรใช้งานให้หมดภายใน 1 ชั่วโมง
 • มีส่วนประกอบเป็นซีเมนต์ อาจเกิดการระคายเคืองได้หากโดนผิวหนังหรือเข้าตา
 • หากเข้าตาและมีอาการระคายเคืองให้ทำการล้างออกด้วยน้ำสะอาด ถ้ามีอาการแพ้ควรพบแพทย์

การเก็บรักษา
ควรกองเก็บในที่ร่ม ไม่เปียกชื้น อายุการกองเก็บ 3 เดือน

คำแนะนำ

 • การใช้งานปูนกาวแนะนำใช้ปูกระเบื้องพื้นและใช้ภายในอาคารโดยเฉพาะ
 • การใช้งานและการผสมปูนที่ถูกต้องตามวิธี ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดของสินค้า ลดปัญหาการแตกร้าวแนวก่อ
 • ควรยกปูนในท่าที่ถูกต้องป้องกันการบาดเจ็บและอักเสบของกล้ามเนื้อ

แคตตาล็อกสินค้า

ดาวน์โหลด

ข้อมูลเชิงเทคนิค

ฟอร์มขอข้อมูลเชิงเทคนิค
ปี

คำนวณปูน

จิงโจ้มอร์ตาร์ 2อิน1 ก่อและกาว

งานก่ออิฐมวลเบา
งานกาวติดกระเบื้องพื้น

**พื้นที่การใช้งานของผลิตภัณฑ์แต่ละตัว เป็นพื้นที่โดยประมาณเท่านั้น ยังไม่รวมการสูญเสียจากการใช้งานจริง