กรุณาใส่คำค้นหา

ข่าวสาร

นักศึกษาสร้างสรรค์ผลงานสไตล์ลอฟท์

” บริษัท ควิกโคท โปรดักส์ จำกัด ร่วมมือกับ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน ภายใต้โครงการ “ซ่อม สร้าง เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น””
จัดการอบรมและแข่งขันออกแบบสร้างสรรค์ผลงานสไตล์ลอฟท์ของนักเรียนระดับชั้น ปวช. ไม่ว่าจะเป็น กำแพง กระถางต้นไม้ หรือโต๊ะ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ติดตัวและสามารถนำไปสร้างอาชีพ ต่อยอดในอนาคต
#ปูนลูกดิ่ง
#ซ่อมสร้างเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น
#ปูนลอฟท์”

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง