ปูนลูกดิ่ง ปูนจิงโจ้ ได้รับรางวัลโล่เกียรติคุณ หน่วยงานทรงคุณค่าในการพัฒนาสินค้าตามมาตรฐาน จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ

ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 บริษัท ควิกโคท โปรดักส์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าภายใต้แบรนด์ ปูนลูกดิ่ง ปูนจิงโจ้ ร่วมเข้ารับรา...