กรุณาใส่คำค้นหา

ข่าวสาร

ปูนลูกดิ่ง ปูนจิงโจ้ ได้รับรางวัลโล่เกียรติคุณ หน่วยงานทรงคุณค่าในการพัฒนาสินค้าตามมาตรฐาน จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ

          ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 บริษัท ควิกโคท โปรดักส์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าภายใต้แบรนด์ ปูนลูกดิ่ง ปูนจิงโจ้ ร่วมเข้ารับรางวัลโล่เกียรติคุณ ประเภทที่ 2 รางวัลหน่วยงานทรงคุณค่าในการพัฒนาสินค้าตามมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกับกรมวิทยาศาสตร์บริการอย่างต่อเนื่องและสัมฤทธิ์ผล โดยคุณธีระ สุวรรณวนิช ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิต เป็นตัวแทนรับมอบรางวัล ในครั้งนี้ ซึ่งได้รับเกียรติจากท่าน พจมาน ท่าจีน รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นผู้มอบรางวัล

          ทางบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างชนิดใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบันและโลกอนาคต เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมถึงจัดทำมาตรฐานผลิตภัณฑ์เพื่อรองรับผลิตภัณฑ์นวัตกรรมให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นในเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์

#ปูนลูกดิ่ง #ปูนจิงโจ้ #ควิกโคท #กรมวิทยาศาสตร์บริการ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง