ลูกดิ่ง ปูนดีที่ช่างบอกต่อ


ลูกดิ่ง คือ เครื่องมือสำหรับงานช่าง มีลักษณะเป็นตุ้มน้ำหนักที่มีปลายด้านหนึ่งแหลม และปลายอีกด้านยึดไว้ด้วยเชือก ใช้สำหรับการหาแนวดิ่งที่ตั้งฉากกับพื้นโลก เพื่อใช้เป็นแนว หรือเส้นอ้างอิงสำหรับงานก่อสร้าง

ลูกดิ่ง ยังเป็นเครื่องมือที่พระวิษณุกรรม บิดาแห่งการก่อสร้าง โดยพระหัตถ์ข้างซ้ายของพระองค์ถือลูกดิ่ง ถือเป็นสัญลักษณ์ของการก่อสร้างที่แม่นยำและถูกต้องที่ช่างไทยทุกคนต่างยอมรับ ลูกดิ่ง  จึงเป็นแบรนด์ตัวแทนของกลุ่มผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป งานฉาบ งานฉาบผิวบาง และ งานซ่อมแซมแก้ไขพิเศษ ภายใต้ บริษัท ควิกโคท โปรดักส์ จำกัด

ซึ่งนอกจาก ปูนฉาบอิฐมวลเบา “ลูกดิ่งแดง” จะเป็นแบรนด์สินค้าตัวแรกที่สร้างชื่อเสียงให้กับองค์กรแล้ว คุณลักษณะของลูกดิ่งเองยังสะท้อนถึงวิสัยทัศน์ในการบริหาร และแนวทางในการดำเนินธุรกิจขององค์กร ที่มุ่งเน้นความเที่ยงตรง ความยุติธรรม ความซื่อสัตย์ต่อทั้งลูกค้า คู่ค้า และพนักงานในองค์กรได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

แสดงทั้งหมด 13 ผลลัพท์