กรุณาใส่คำค้นหา

ข่าวสาร

ปูนลูกดิ่งสอนฉาบปูนสไตล์ลอฟท์ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

1

         ปูนลูกดิ่ง ร่วมกับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา อบรมเชิงปฎิบัติการทักษะการฉาบปูนสไตล์ลอฟท์งานผนังและงานพื้น ภายใต้โครงการ ปูนลูกดิ่ง ซ่อม สร้าง เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น ให้กับนักเรียนนักศึกษา ให้ผู้เรียนมีความรู้ทักษะพื้นฐานในการปฏิบัติงานจริง เพื่อนำไปต่อยอดสู่การประกอบอาชีพในอนาคต

 

#ปูนลูกดิ่ง #ปูนจิงโจ้ #ปูนลูกดิ่งไม่ทิ้งกัน #นักศึกษา #อาชีวะศึกษา #สไตล์ลอฟท์

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง