บทความ

ควิกโคท ได้รับรองมาตรฐานองค์กร “สะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19” จากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2564  ทางกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขได้รับรองมาตรฐาน  Good Factory Practice (GFP) ให้กับทาง บริษัท ควิกโคท โปรดักส์ จำกัด เป็นองค์กร สำนักงานและสถานประกอบการ “สะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19”  ซึ่งทางบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามคำแนะนำทางด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ Covid-19  อย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของพนักงานและผู้มาติดต่อทุกคน

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ค้นหาบทความที่คุณอยากรู้