กรุณาใส่คำค้นหา

ข่าวสาร

ปูนลูกดิ่งไม่ทิ้งกัน ร่วมบริจาคของใช้จำเป็นแก่ชุมชนคลองเตย

ปูนลูกดิ่งร่วมกับ คุณจ๊อย UOB และคุณเทียน ข้าวตราฉัตร ร่วมบริจาคน้ำดื่ม เสื้อช่างปูนลูกดิ่งและของใช้จำเป็นให้กับกลุ่มคลองเตยดีจัง ย่านคลองเตย และมูลนิธิอิสรชน ย่านคลองสามวา

ซึ่งจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19  ทำให้ทั้งสองชุมชน ได้ผลกระทบโดยตรงโดยเฉพาะกลุ่มผู้ใช้แรงงานในตลาด ทุกคนมีความเสี่ยงติดเชื้อสูง ต้องกักตัวอยู่ในชุมชนที่แออัด รวมทั้งคนที่มีสุขภาพแข็งแรงกลายเป็นคนว่างงาน เพราะไม่สามารถไปทำงานได้ตามปกติ 

ปูนลูกดิ่ง ขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยเหลือทั้งสองชุมชน ให้ผ่านวิกฤต โควิด-19 และขอให้ทั้งสองชุมชนแข็งแรง และให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง