กรุณาใส่คำค้นหา

ข่าวสาร

ขอส่งกำลังใจให้ทุกท่านก้าวผ่านวิกฤติ โควิด-19 ในสถานการณ์การระบาดระลอกที่ 3

หลายท่านได้รับผลกระทบจากวิกฤติในครั้งนี้ ทางปูนลูกดิ่งไม่ได้นิ่งนอนใจ ขอส่งกำลังใจและความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบด้วยการส่งมอบของช่วยภัยโควิด ให้กับโรงพยาบาลและหน่วยงานของรัฐดังนี้

  1. โรงพยาบาล บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
  2. สำนักงานสาธรณสุขจังหวัดราชบุรี(สสจ.) 
  3. สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี 

และไปมอบลังกระดาษให้กับโลตัส พลัสมอลล์ บางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี สำหรับนำไปทำเตียงรีไซเคิล ให้กับโรงพยาบาลสนามทั่วประเทศเพื่อรองรับผู้ป่วย

 ปูนลูกดิ่งขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่าน ขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้ก้าวผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกัน

#ราชบุรี #นนทบุรี #เตียงสนาม #โควิด19

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง