รับมอบเกียรติบัตรจากมูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติ เพื่อสร้างบ้านพิงพัก

ผู้สนับสนุนวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้าง อาทิ ปูนก่อตราจิงโจ้ และปูนฉาบอิฐมวลเบาตราลูกดิ่ง ให้แก่มูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 คุณประภารัตน์ สิริวัฒกานนท์ ประธานกรรมบริหาร บริษัท ควิกโคท โปรดักส์ จำกัด ได้รับมอบเกียรติบัตร ในโอกาสเป็นผู้สนับสนุนวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้าง อาทิ ปูนก่อตราจิงโจ้ และปูนฉาบอิฐมวลเบาตราลูกดิ่ง ให้แก่มูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติ เพื่อสร้างบ้านพิงพัก ศูนย์ดูแลผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะสุดท้ายแก่ผู้ยากไร้ โดยไม่แสวงหาผลกำไร โดยมี นายแพทย์กฤษณ์ จาฏามระ ประธานกรรมการมูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติ ให้เกียรติเป็นผู้มอบเกียรติบัตร

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ค้นหาบทความที่คุณอยากรู้