ควิกโคท เข้าร่วมโครงการองค์กรคุณธรรม

คุณประภารัตน์ สิริวัฒกานนท์ และคุณนวพร ทองน้ำตะโกได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมองค์กรสุขภาวะภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อนสู่องค์กรคุณธรรม องค์กรธุรกิจคุณธรรมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ จัดโดย ศูนย์คุณธรรม ร่วมกับ สสส. และมูลนิธิหัวใจอาสา

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ค้นหาบทความที่คุณอยากรู้