กรุณาใส่คำค้นหา

ข่าวสาร

ควิกโคท โปรดักส์ จำกัด เข้าร่วมงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและรับพระราชทานของที่ระลึก

คุณประภารัตน์ สิริวัฒกานนท์ ประธานบริษัท ควิกโคท โปรดักส์ จำกัด ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและรับพระราชทานของที่ระลึก
วันที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 17.00น. ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
เนื่องด้วยทางบริษัทได้ร่วมบริจาคเงินเพื่อใช้ในกิจการต่าง ๆ ของโรงพยาบาลศิริราช ครั้งนี้ถือว่าเป็นเกียรติอย่างสูงและนำมาซึ่งความปลื้มปิติ ของประธานบริษัท และพนักงานทุกคนที่อยู่ภายใต้การปกครองของผู้บริหารที่ทำดีอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอโดยมุ่งหวังเพียงอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยเหลือสังคมทุกช่องทาง

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง