โครงการ “ร้อยใจภักดิ์ รักษ์ป่า รักษ์ต้นน้ำ” ปูนลูกดิ่งร่วมสนับสนุนถุงปูนเพื่อการสร้างฝาย

“บริษัท ควิกโคท โปรดักส์ จำกัด สนับสนุนถุงปูนจำนวน 8,000 ใบ ในกิจกรรมชุมชนรวมใจ สร้างฝายเพื่อพ่อ ปลูกป่าเพื่อแม่ ในโครงการ “”ร้อยใจภักดิ์ รักษ์ป่า รักษ์ต้นน้ำ””
โดยยึดตามหลักทรงงาน 23 ข้อของในหลวง รัชกาลที่ 9 ทำฝายสร้างชีวิต ไทรงามร่วมใจ ณ โป่งน้ำร้อนไทรงาม ม.10 บ้านไทรงาม ต.แม่นาเติง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งฝายมีขนาด 8 x 3.5 x 1.2 เมตร และกระสอบที่เหลือยังได้ช่วยชาวบ้านห้วยทรายลำพูนอีก 1,000 ใบ

นอกจากนั้น ควิกโคทยังร่วมสนับสนุนถุงปูนจำนวน 18,000 ใบ เพื่อสร้างฝายที่ จ.พิษณุโลก “”เราภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของทีมจิตอาสา และเราพร้อมสนับสนุนโครงการดี ๆ แบบนี้อย่างต่อเนื่อง”” นี้คือปณิธานของผู้บริหารและคณะทีมบริหาร

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ค้นหาบทความที่คุณอยากรู้