บทความ

กิจกรรมสัมมนาประจำปี 2560 POWER UP!

“บริษัท ควิกโคท โปรดักส์ จำกัด ได้จัดกิจกรรมสัมมนาประจำปี Power Up : Team Building 2017 นำโดยคณะผู้บริหารพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พนักงานจากทุกหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพียง เพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานที่ดีกว่า และสร้างความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกัน การจัดการสัมมนาครั้งนี้ได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 21 – 23 กรกฎาคม 60 ณ Vartika Adventure Retreatic Resort จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดความคิด สร้างวิสัยทัศน์ใหม่ๆ พัฒนาศักยภาพในการทำงานร่วมกัน และสร้างความสามัคคี ระหว่างพนักงานในทุกหน่วยงานเพื่อการทำงานที่ราบรื่น”

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ค้นหาบทความที่คุณอยากรู้