กรุณาใส่คำค้นหา

ข่าวสาร

#ปูนลูกดิ่งสอนน้อง สอนเทคนิค ก่อ-ฉาบ สกิมโค้ท และกาวซีเมนต์ติดกระเบื้อง ณ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

          คุณไพบูลย์ เศรษฐโกมุท ผู้อำนวยการฝ่ายขาย และแผนกเทคนิค ร่วมจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะเชิงก่อสร้างพื้นฐาน ตามมาตรฐานปูนลูกดิ่ง ปูนจิงโจ้ หลักสูตร งานก่อ-ฉาบ สกิมโค้ท และงานกาวซีเมนต์กระเบื้อง ในวันที่ 21 มิถุนายน 2567 ให้กับนักศึกษาแผนกวิชาก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

          โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความสามารถในทักษะด้านงานก่อสร้างเบื้องต้น ซึ่งความรู้จากหลักสูตรที่สอนนั้น สามารถนำไปใช้ในการทำงานและนำไปประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้เสริมให้ตัวเองและครอบครัวได้

          นอกจากนี้ทางปูนลูกดิ่งได้มอบของรางวัล สินค้าพรีเมี่ยมสุดพิเศษ ให้กับทางคณะอาจารย์ และนักศึกษาที่เข้าร่วมอบรมครั้งนี้อีกด้วย

          ขอขอบคุณทางวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรม และต้อนรับทีมงานปูนลูกดิ่ง ปูนจิงโจ้ เป็นอย่างดีในครั้งนี้

#ปูนลูกดิ่ง #ปูนจิงโจ้ #วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี #ปูนก่อ #ปูนฉาบ #ปูนกาว #ปูนสกิมโค้ท #ปูนลูกดิ่งสอนน้อง #CSR #อาชีวะศึกษา

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง