กรุณาใส่คำค้นหา

ข่าวสาร

ควิกโคท Happy Soul คอร์สปฏิบัติธรรม “อยู่อย่างสบายใจในโลกที่ไม่เป็นใจสักอย่าง” ระหว่างวันที่ 20-22 มี.ค. 2567

          บริษัท ควิกโคท โปรดักส์ จำกัด สนับสนุนให้พนักงานเข้าปฏิบัติธรรมเพื่อฝึกตนให้ มีสมาธิและมีความสงบจิตสงบใจ ผ่านการเข้าร่วมปฏิบัติธรรมเจริญวิปัสสนากรรมฐานตามหลักสติปัฏฐานสี่ คือการ นั่งสมาธิ เดินจงกรม เรียนรู้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า และการฝึกจิต

          โดยในการปฏิบัติธรรมรอบนี้ เป็นพนักงานรุ่นที่ 3 ของบริษัทฯ เข้ารับการฝึกปฏิบัติธรรมในหัวข้อ “อยู่อย่างสบายใจ ในโลกที่ไม่เป็นใจสักอย่าง” จัดขึ้นที่ มูลนิธิอาศรมมาตา จ.นครราชสีมา เป็นคอร์สปฏิบัติธรรมที่ได้รับเกียรติจาก อ.พศิน อินทรวงศ์ (นักเขียนหนังสือธรรมะ) ซึ่งจุดเด่นของคอร์สปฏิบัติธรรมนี้คือ การเดินธุงดงค์ป่าเพื่อทำสมาธิบนเขา เพื่อหาสถานที่อันสัปปายะ เจริญสมณธรรม เป็นระยะเวลา 3 วัน 2 คืน ในวันที่ 20-22 มีนาคม 2567 เพื่อให้เกิดความสงบในจิตใจ เสริมสร้างสติ และสมาธิ ปิดวาจา อยู่กับตัวเอง และอยู่กับปัจจุบัน

          ซึ่งการปฏิบัตินี้สามารถนำมาปรับใช้ในการทำงาน ได้อย่างดีและส่งผลดีให้กับงาน ทำให้งานที่ออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุด


#ควิกโคท #ปูนลูกดิ่ง #ปูนจิงโจ้ #ปฏิบัติธรรม #อาจารย์พศิน

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง