กรุณาใส่คำค้นหา

ข่าวสาร

#ปูนลูกดิ่งสอนน้อง สอนเทคนิค ก่อ-ฉาบ สกิมโค้ท และกาวซีเมนต์ติดกระเบื้อง ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง

          #ปูนลูกดิ่งสอนน้อง ปูนลูกดิ่ง ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคระยอง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอาชีพแบบครบหลักสูตร งานก่อ-ฉาบ สกิมโค้ท และงานกาวซีเมนต์กระเบื้อง ตามมาตรฐานปูนลูกดิ่ง ปูนจิงโจ้ ในวันที่ 19 มกราคม 2567 ให้กับคณะอาจารย์และนักศึกษาที่สนใจ

 
         โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความสามารถในทักษะด้านงานก่อสร้างเบื้องต้น ซึ่งความรู้จากหลักสูตรที่สอนนั้น สามารถนำไปใช้ในการทำงานและนำไปประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้เสริมให้ตัวเองและครอบครัวได้
 
         นอกจากนี้ทางปูนลูกดิ่งได้มอบของรางวัล สินค้าพรีเมี่ยมสุดพิเศษ ให้กับทางคณะอาจารย์ และน้องๆ นักศึกษาที่เข้าร่วมอบรมครั้งนี้อีกด้วย
 
         ขอขอบคุณทางวิทยาลัยเทคนิคระยอง ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้
 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง